MEIST

TELEIA MTÜ PÕHIEESMÄRK

 

Koolitada ja toetada peresid vaimsete ja materiaalsete väärtuste loomisel.

Me usume, et muutes paremaks meie peresid muutub ka meie ühiskond

Meie misjon

Kaasaegne ja edukas ühiskond, mille pered on õnnelikud, õpihimulised ja ettevõtlikud läbi elukestva õppimise ja teadmiste rakendamise igapäevases elus.

 

Наша миссия

Современное и успешное общество, где счастливые и предпримчивые семьи

TOETA MEID / ПОДДЕРЖИ НАС